Tim

Marina Lazović d.i.a.

PARTNER

marina@inka-studio.rs

Dunja Nedeljković d.i.a.

PARTNER

dunja@inka-studio.rs

Zoran Lazović d.i.a.

PARTNER

zoran@inka-studio.rs

Nemanja Nedeljković d.i.g.

PARTNER

nemanja@inka-studio.rs

Predrag Ignjatović d.i.a.

Arhitekta – Vođa projekta

predrag@inka-studio.rs

Jelena Korolija m.i.a.

Arhitekta

jelena@inka-studio.rs

Mina Kostić m.i.a.

Arhitekta

mina@inka-studio.rs

Katarina Vasiljević m.i.a.

Arhitekta

katarina@inka-studio.rs

Zorana Jović m.i.a.

Arhitekta

zorana@inka-studio.rs

Anja Pantić m.i.a.

Arhitekta

anja@inka-studio.rs

Jelena Mladenović d.i.a.

Senior Arhitekta

jelena.m@inka-studio.rs

Matija Bulajić m.i.a.

Arhitekta

matija@inka-studio.rs

Bivši članovi tima:
dr Danica Stojiljković d.i.a. / SENIOR ARHITEKTA
Dijana Savanović m.i.a. / SENIOR ARHITEKTA
Magdalena Nestorović m.i.a. / ARHITEKTA
Marija Milanović m.i.a. / ARHITEKTA
Katarina Pejić m.i.a. / ARHITEKTA
Jovana Bošković m.i.a. / ARHITEKTA
Filip Popović m.i.a. / ARHITEKTA