Okupljeni smo oko iste vizije stvaranja prostora i arhitekture koja će svojim vrednostima i kvalitetom ostaviti bolje mesto budućim generacijama.

INKA Home Page LOGO
Futro House
2020 - 2023
Kreativno-inovativni
multifunkcionalni
centar Ložionica
2023 - 2025
Vikend kompleks
u Đurincima
2020 -
Linijski Park
2020 -
Kulturni Centar
Republike Srbije
u Londonu
2020 -
Poslovnica AMS Osiguranje
2021 - 2022
Pijaca Palilula
2017 - 2019

Pogledajte naše odabrane projekte iz oblasti arhitekture i dizajna enterijera.

Arhitektura
Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar Ložionica

Bivša okretnica za parne lokomotive kod Mostarske petlje u Beogradu biće rekonstruisana i do proleća 2025. pretvorena u višenamenski centar, mesto okupljanja kreativnih i inovativnih ljudi različitih profila kreativnih industrija.

Pogledaj više
Arhitektura
Futro House

Položaj parcele i orjentacija uslovila je na neki način i njeno oblikovanje. Kosina krova prati pad terena te se na taj način i u oblikovnom smislu utapa u teren.

Pogledaj više
Arhitektura
Vikend kompleks u Đurincima

Kompleks sadrži tri kuće sa pratećim sadržajima; bazen, paviljon za zajednička okupljanja i sportske terene. Pored osnovnog cilja prilikom dizajniranja kompleksa da se u potpunosti iskoristi glavna karakteristika terena lokacije a to je pogled na proplanke Kosmaja i Avalski toranj, takođe bilo je potrebno obezbediti komfor za više porodica različitih generacija.

Pogledaj više
Arhitektura
Linijski Park Celina 5

„Četvrta priroda“ (4th NATURE); „Četvrta priroda“ je teorijski koncept većih prirodnih celina koje je uredio čovek, a koje pokazuju visoku kompleksnost kroz povezivanje prirode i tehnologije, infrastrukture i pejzaža. Sam naziv „4th NATURE“ predstavlja igru reči koja je zasnovana na fonetskoj sličnosti reči fourth (četvrta) i fort (tvrđava), a koja ističe povezanost linijskog parka sa Kalemegdanskom tvrđavom, kao i njegovu funkciju u ekološkoj odbrani grada).

Pogledaj više
Arhitektura
Kulturni Centar Republike Srbije u Londonu

Kulturni centar Republike Srbije u Londonu, ili tzv. Kreativna ambasada Republike Srbije, nalazi se u Dering ulici broj 7, koja pripada eksluzivnoj regiji Majfer (Mayfair), u poslovnom delu grada sa velikim brojem diplomatskih objekata.

Pogledaj više
Enterijer
Poslovnica AMS Osiguranje

Sa savremenim pristupom, projekat ima za cilj da pruži I privuče atmosferu sa univerzalnim identitetom koji reflektuje estetiku, kulturni uticaj kao i lidersku poziciju u prižanju usluga iz oblasti osiguranja za svoje klijente.

Pogledaj više
Arhitektura
Pijaca Palilula

U vremenu kada su male trgovinske i ugostiteljske radnje prepoznale potrebu da investiraju i unaprede svoje poslovanje kako bi opstale u sistemu velikih trgovinskih lanaca i online trgovine, jedan od najuspešnijih koncepata koji se pokazao u svetu jesu hale za prodaju i konzumaciju hrane koje okupljaju i nude raznovrsnu ponudu usluga.

Pogledaj više