Arhitektura

Vikend kompleks
u Đurincima

Lokacija / Kosmaj, Srbija
Godina / 2020 – u izgradnji
Površina / 1000m²
Klijent / privatni
Projektantski tim / Marina Lazović / Predrag Ignjatović /
Zoran Lazović / Dunja Nedeljković / Jovana Bošković /
Zorana Jović / Filip Popović / Jelena Mladenović
Izvođenje / INKA studio / Nemanja Nedeljković

Kompleks sadrži tri kuće sa pratećim sadržajima; bazen, paviljon za zajednička okupljanja i sportske terene. Pored osnovnog cilja prilikom dizajniranja kompleksa da se u potpunosti iskoristi glavna karakteristika terena lokacije a to je pogled na proplanke Kosmaja i Avalski toranj, takođe bilo je potrebno obezbediti komfor za više porodica različitih generacija.

Pozicioniranje objekata je pratilo logiku kretanja počevši od ulazne partije. Tako su sportski tereni smešteni neposredno uz parking zonu, a iza počinju pešačke staze ka kućama.

Bazen je najprivatnija zona među sadržajima te se nalazi u najnižoj tački parcele zajedno sa pratećim paviljonom, objektom sa potpuno neuzurpiranim vizurama.

Teren je uglavnom u blagom padu i daje mogućnost za postepeno otkrivanje pogleda i ambijenata što smo iskoristili kao priliku da kuće pozicijom i oblikom budu prirodna barijera između pristupne i privatne zone.

U cilju postizanja ravnomerne raspodele prostora za svaku kuću, a da svaka pritom dobije svoj ambijent, svoju privatnost i pogled, odlučili smo se za formiranje pojedinačnih kuća u obliku slova “L” i sa jednovodnim krovovima. To su prizemne kuće koje sa koncepcijom jednovodnih krovova daju sa jedne strane utisak potrebne barijere, dok sa druge daje utisak “prave” kuće sa dominantnim krovom.

Kuće su tipske, potpuno identične strukture i materijalizacije. U funkcionalnom smislu oblik kuće je povezan sa dnevnom i noćnom zonom zadržavajući privatnost korisnika u svakom trenutku. Ulazna partija gledajući spolja je naglašena u obliku portala i svojom materijalizacijom i vertikalnošću u odnosu na naglašenu horizontalnost samog objekta daje utisak procepa ka unutrašnjosti kuće. Koliko je noćna zona skrivena i udaljena od ulaza toliko je zona dnevnog boravka, kuhinje, trpezarije i trema značajno otvorena i pristupačna. Velika visina u kompoziciji sa sopstvenim dvorištem, tremom i pogledom, iz dnevne zone stvara osećaj stapanja sa prirodom čemu doprinose velike količine prozora usmerenih ka proplancima.

Paviljonski uslužni objekat je komplementarni prostor kako celokupnom kompleksu tako i posebno prostoru oko bazena. To je na neki način završna tačka u zamišljenoj putanji posetilaca kroz kompleks počevši od ulazne kapije, potom pored sportskih terena stazama između kuća usečenih u bujno zelenilo postepeno niže prema prostoru bazena. Rezultat ovako strukturiranog kompleksa je skup različito tretiranih ambijenata za uživanje.